BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180115T131643Z DESCRIPTION:​​Flere kunder og mere salg - grundlæggende intro \n\nVi s ætter fokus på grundlæggende salgstræning. \nVi afslører hemmelighede n bag de mentale mekanismer som får din kunde\ntil at købe. \nDu får ge nnemgået metoder til at få nye kunder\, og metoder til at\nfastholde de nuværende kunder. \nDu får træning i succesfulde arbejdsmetoder inden f or salg. \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20180228T190000 DTSTAMP:20180115T131643Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20180228T160000 LAST-MODIFIED:20180115T131643Z LOCATION:Sdr. Stationsvej 26\, 1. Sal\, 4200 Slagelse PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:Salgskursus 1. modul TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080061F780B8ED301000000000000000 010000000DF004EB357E8804B8281399800754FE1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

​​F lere kunder og mere salg \;- grundlæ\;ggende intro \;


Vi sæ\;tter fokus på\; grundlæ\;ggende salgst ræ\;ning. \;
Vi afsl&o slash\;rer hemmeligheden bag de mentale mekanismer som få\;r din kund e til at kø\;be. \;
D u få\;r gennemgå\;et metoder til at få\; nye kunder\, og me toder til at fastholde de nuvæ\;rende kunder. \;
Du få\;r træ\;ning i succesfulde arbe jdsmetoder inden for salg. \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR