Samarbejdsformer

Uanset hvad du har i tankerne, så start med at kontakte os i Slagelse Erhvervscenter A/S. Så sørger vi for at få afklaret hvad der passer bedst til din virksomhed og samler efterfølgende det bedste hold til at hjælpe dig videre.

Start med at læse mere om de forskellige samarbejdsformer her.

Workshops
På en workshop byder din virksomhed ind med en case, et udviklingspotentiale eller en problemstilling. Vidensamarbejdet samler en gruppe af de mest relevante studerende, undervisere og forskere der giver input til emnet. Det foregår typisk på en heldagsworkshop eller henover to halve dage.

Uddannelsernes Fælles Case
Dette er flagskibet i de lokale uddannelsesinstitutioners samarbejde med virksomheder. Her samler vi ca. 60 studerende fra forskellige studieretninger. Henover et helt semester arbejder de med en case fra din virksomhed. Undervejs klædes de yderlige på med faglige input fra forskere, interesseorganisationer og andre relevante eksperter. I mødes samlet tre-fem gange undervejs og det hele afsluttes med en session, hvor de forskellige studerendes grupper fremlægger deres løsningsforslag. Efterfølgende kan virksomheden vælge at indgå videre samarbejde med en eller flere af grupperne.

Praktikperiode
Mange videregående uddannelser indeholder mulighed for at den studerende tager et halvt år i ulønnet praktik på fuld tid i en virksomhed. Opgaverne kan være både drift og udvikling og med den relativt lange periode er det oplagt at tilknytte den studerende på et eller flere specifikke projekter.

Projektsamarbejde
Studerende der er ved at afslutte deres bachelor eller deres kandidatgrad skriver typisk en større opgave. Den kan laves sammen med en eller flere virksomheder der har interesse i at få belyst en bestemt problemstilling. Typisk vil de studerende mødes med virksomheden 4-6 gange i løbet af projektperioden. Slutproduktet er en skriftlig rapport, men du kan også aftale med de studerende, at de eksempelvis afslutter med at holde et oplæg i virksomheden.

Studiejob
En studerende i studiejob kan hjælpe virksomheden med en lang række opgaver. En studentermedhjælp kan både løse en række praktiske opgaver og hjælpe med drift, men vil ofte også kunne bidrage med idéer, værktøjer og ikke mindst tid til at påbegynde nogle af de opgaver som virksomheden egentlig gerne vil have løst, men som ofte flyttes længere ned på to-do listen, når travlheden melder sig. En studentermedhjælp koster typisk 120-150 kr./timen.

Forkser workshop
På en workshop byder din virksomhed ind med en case, et udviklingspotentiale eller en problemstilling. Vidensamarbejdet samler en gruppe af de mest relevante undervisere og forskere der giver input til emnet. Det foregår typisk på en heldagsworkshop eller henover to halve dage.

Rekvireret forskning
Din virksomhed kan købe sig til forskning, faglig rådgivning, testforløb, målinger og beregninger hos universiteterne og hos de godkendte teknologiske serviceinstitutter. Det kan være aktuelt, hvis du står med et hjørne af et udviklingsprojekt som du ikke umiddelbart kan eller vil købe dig til en løsning på hos traditionelle leverandører.

Udvikling med støtte fra investeringsfonde
Der findes en række udviklingsprogrammer der giver økonomisk støtte til udviklingsprojekter i private virksomheder. Innobooster er nok den mest kendte, men der eksisterer en lang række puljer og fonde der har fokus på bestemte sektorer eller brancher. De tilbyder i mange tilfælde (med)finansiering af indkøb af konsulenthjælp og ny viden. Her er uddannelsesinstitutionerne oplagte samarbejdspartnere.

Erhvervs-Ph.d.
En erhvervs-ph.d er et samarbejde mellem en kandidat, et universitet og en virksomhed om et forskningsprojekt. Ph.d. kandidaten fordeler sin arbejdstid mellem universitetet og virksomheden. Virksomhedens udbytte er en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.