Sj. Tværforbindelse

- Den Sjællandske Tværforbindelse

Dette projektet handler om at sikre vækst ved at skabe en ny motorvejsforbindelse, der kan koble hele Vest- og Sydsjælland på Femern forbindelsen. En konkret udbygning af landevejsforbindelsen mellem Kalundborg, Slagelse, Næstved og Rønnede til motorvej vil generere 1500 nye arbejdspladser inden for industri- og logistik erhvervene, give en rejsetidsgevinst på 40 min samt skabe en indkomst i kommunerne fra nye arbejdspladser på omkring 2 mia. kr.

Tværforbindelsen vil samtidig være en døråbner til eksportmarkederne på grund af den forbedrede forbindelse til det tyske marked, og den udvikling vil gavne især industri, transport og handelsvirksomheder, men også andre virksomheder i området, som går med tanker om eksport.

I Slagelse erhvervscenter arbejder vi for at erhvervslivets interesser bliver tilgodeset i projektet, da forbindelsen vil være en rigtig positiv udvikling for vores lokale virksomheder, men også for hele Sjællands erhvervsliv og vækst.

Læs mere her


 

Til Projekter

Til Forside