Nedsat broafgift

Vi arbejder for at broafgiften bliver nedsat – både for person og erhvervstrafikken

Derfor har vi sammen med bl.a. Korsør erhvervsforening og Fynsk Erhverv fået udarbejdet en analyse, der beskriver, hvad en evt. nedsættelse eller afskaffelse af broafgiften vil betyde.


Læs analysen


Kort om analysen:

Analysen indeholder fem scenarier for ændringer af brugerbetaling på Storebælt:

Scenarie 1: Afskaffelse af brugerbetaling fra 2015

  • Afgifterne på Storebælt afskaffes i 2015

 

Scenarie 2: Reduktion af brugerbetaling på 25 % i 2015-2029 og afskaffelse af brugerbetaling i 2030

  • Afgifterne på Storebælt reduceres med 25 % i 2025-2029
  • Afgifterne på Storebælt afskaffes helt fra 2030

 

Scenarie 3: Reduktion af brugerbetaling på 19 % i 2015-2029 og afskaffelse af brugerbetaling i 2030

  • Afgifterne på Storebælt reduceres i perioden 2015-2029 med 19 % svarende til 900 mio. kr. om året, som er Storebæltsbroens årlige bidrag til Infrastrukturfonden
  • Afgifterne på Storebælt afskaffes helt i 2030

 

Scenarie 4: Afskaffelse af brugerbetaling fra 2030

  • Afgifterne på Storebælt afskaffes helt fra år 2030, når Storebæltsbroen er tilbagebetalt, hvorefter det bliver gratis at køre over Storebælt
  • Fra 2015 - 2029 fastholdes afgifterne på det nuværende niveau

 

Scenarie 5: Gradvis reduktion af brugerbetaling

  • Fra 2015 - 2029 sættes afgifterne på Storebælt ned med 900 mio. kr. om året, svarende til  Storebæltsbroens årlige bidrag til Infrastrukturfonden
  • Fra 2030, når Storebæltsbroen er tilbagebetalt, sættes afgifterne ned svarende til, hvad det koster at gennemføre løbende drifts- og vedligeholdelse samt reinvesteringer i Storebæltsbroen

 

Om analysemetoden:

Analysen er udarbejdet efter Transportministeriets manual for samfundsøkonomiske vurderinger – den såkaldte TERESA model – ”Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse”.

Endvidere er de bredere økonomiske effekter analyseret. Analysen er foretaget med udgangspunkt i den metodik, der anvendes i Copenhagen Economics debatoplæg ”Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer” udarbejdet for Transportministeriet. Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske effekter, der ligger ud over de direkte brugergevinster.

Analysen skal ses i forlængelse af ”Ex post samfundsøkonomiske analyse af Storebæltsbroen" udarbejdet af Incentive og Tetraplan for Transportministeriet og Sund & Bælt i 2014


 

Til Projekter

Til Forside