Projekt Provenance

Vi deltager i et 3-årigt projekt, ”Provenance” (oprindelige egnsafgrøder) - et projekt hovedsaligt for primærproducenter. Projektet udføres i samarbejde med Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, samt Institut for Argoøkologi, Aarhus Universitetsinstitut i Flakkebjerg.

Desuden deltager Løgismose, Meyers Madhus, Coop og Hørkram som videnspartnere.

Vi forventer at projektet vil bidrage med: Udvikling af samarbejdet mellem fødevarevirksomhederne, nye værdikæder; videndeling mellem projektpartnere og muligvis nye produkter.

Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune vil I fællesskab fokusere på:

  1. Promovering af bæredygtig forretningsudvikling indenfor oprindelige egnsafgrøder og lokale fødevarer generelt.
  2. Jobskabelse og ikke mindst fastholdelse af eksisterende arbejdspladser.
  3. Branding af Slagelse Kommune (som geografisk område) som producenter af oprindelige egnsafgrøder