Fødevaresamarbejde

Slagelse Erhvervscenter har fokus på fødevarevirksomheder

Fødevareproduktion er en historisk del af Slagelse Kommunes DNA. Vi har altid haft og stadig har en bred vifte af virksomheder, der alle beskæftiger sig med fødevarer.

På et lille geografisk område har vi virksomheder der strækker sig fra frøproducenter, landmænd, frugtavlere, mejerier og osterier, slagtere og kødforarbejdende producenter, færdigretter til mange varianter af forarbejdende virksomheder, inkl. et bryggeri. Vi har også virksomheder, der laver maskiner, materieller og emballage til fødevareproduktion. Derudover har vi engros- og distributionsled, uddannelsesinstitutioner og aftagere som f.eks. hoteller, restauranter og de kommunale køkkener, som også har fokus på fødevarer.

Hvad vil vi?

I Slagelse Erhvervscenter vil vi i de kommende år understøtte virksomhederne i fødevarebranchen i at skabe et fællesskab, hvor virksomhederne kan dele deres kompetencer og hjælpe hinanden til vækst og udvikling. Et sådant fællesskab er interessant, fordi det ofte samler aktører, der ellers aldrig ville mødes grundet karakteren af ​​deres virksomheder. På lidt længere sigt ønsker vi, at det udvikler sig til et fødevareklyngesamarbejde.

Vores vision er et dynamisk lokalt fællesskab, styret af kommunikation og engagement fødevarevirksomhederne imellem.

Det handler om at skabe fællesskab, som udelukkende har til formål at skabe liv, vækst og sorte tal på bundlinjen.

Vores mission er at skabe et miljø for virksomhederne, hvor det bliver naturligt at ringe til en anden lokal virksomhed med en god idé, og et miljø som virksomhederne kan vokse sammen i.

Erhvervscenterets rolle er løbende at igangsætte, inspirere og drive projekter. Derudover at facilitere møder, konferencer eller netværksarrangementer og derved samle virksomhederne og skabe rum for at muligheder og innovation kan opstå.


Vores tilbud nu

Vi vi skabe grundlag for mere og bedre samarbejde blandt lokale virksomheder. Læs mere om samarbejde lokalt her.

Sammen med Slagelse Kommune er vi gået ind i projektet ProvenanceDK. Læs mere om ProvenanceDK her. 

Igennem vores medlemskab i Danish Food Cluster tilbyder vi en række spændende arrangementer og netværksmøder til vores lokale virksomehder. Læs mere om Danish Food Cluster her.


Hvad er en klynge?

En klynge er et fællesskab bestående af medlemmer fra erhvervslivet, vidensinstitutioner og organisationer. Medlemmerne dækker det meste af en industri, fra tanker til produktion. Denne diversitet er en vigtig faktor, for at klyngen kan fungere som et dynamisk sted for innovation.

Når en virksomhed er en del af et sådant samarbejde, er den fire gange mere tilbøjelige til at være innovativ i forhold til virksomheder uden klyngen (ifølge statistikken, Performanceregnskab 2016 Cluster Excellence Danmark). Dette er ikke nogen tilfældighed.

Et klyngenetværk er sat i verden med henblik på at øge innovationen i et bestemt område.
I Danmark var intet mindre end 12.000 selskaber en aktiv del af en klynge i 2015. 60% af disse virksomheder har skabt konkret innovation i form af produkter eller processer. Denne innovation opstår ikke bare af sig selv. Klynger stræber efter at skabe de bedste betingelser for at innovative tanker kan flyde frit. Dette kan gøres på mange måder og hver klynge har sin egen måde at gøre det på.