Cleantech og Energiklynge

Hvorfor Cleantech- og energiklynge i Slagelse

Danmark er i dag anerkendt verden over, for vores arbejde indenfor og med cleantech, hvorfor et stadigt voksende internationalt marked, efterspørger de mange grønne løsninger fra Danmark. Den danske eksport står overordnet stærkt på dette område, men der er et stort potentiale for at øge danske virksomheders internationale markedsandele. Dansk Energi peger bl.a. på, at et øget samarbejde inden for det såkaldt ”løsningsbaserede salg”, hvor virksomheder i konsortier leverer samlede løsninger frem for enkelt-komponenter, vil være vejen frem for de danske cleantech producenter. Det ”løsningsbasserede salg” kan også tænkes den anden vej, nemlig i tiltrækningen af nationale og internationale virksomheder og investeringer, som kan blive tiltrukket af de samlede cleantechløsninger, testmuligheder og netværk som vores kommende cleantech- og energiklynge vil kunne tilbyde.

Formål med Cleantech- og energiklynge

 • At samle og understøtte Cleantech virksomheder inden for energiproduktion, energieffektivisering, genanvendelse og miljøreduktion, som ønsker at indgå i tætte samarbejdsrelationer om udvikling og deling af teknologi, immateriel viden, innovation og strategi.
 • At opfordre og understøtte klyngens virksomheder til, at indgå i samarbejdsrelationer med lokale, regionale og nationale uddannelsesinstitutioner.
 • At etablere en cleantech- og energiklynge med så betydelig teknologi- og videnskompetencer samt muligheder for test og demonstration af nye cleantech løsninger, at klyngen kan tiltrække regionale, nationale og internationale virksomheder, investeringer og vidensinstitutioner.

Målgruppe

Målgruppen er lokale, regionale, nationale og internationale iværksættere, virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner samt investorer, som arbejder inden for Cleantech. 

Forventede resultater

 • Positiv udvikling på beskæftigelse og omsætning for de deltagende virksomheder.
 • Salg af erhvervsarealer.
 • Tiltrækning af regionale, nationale og internationale virksomheder og investeringer.
 • Positiv image/markedsføringseffekt af hele kommunen og regionen.
 • Eksport af teknologi og viden fra de deltagende virksomheder.
 • Tiltrækning af videnstunge og faguddannede medarbejdere.
 • Kompetenceløft gennem samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. 

Projektets indhold

 • Viden indsamling af Cleantech teknologier og projekter – hvad er der allerede i gang lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Møde med vigtige interessenter – forventningsafstemning.
 • Overblik over erhvervsarealer og -muligheder i kommunen herunder Stigsnæs og Korsør.
 • Detaljeret beskrivelse af cleantech- og energiklyngen – potentielle deltagere, hvilke aktiviteter vil klyngen tilbyde og hvilke udviklingsprojekter skal der arbejdes med.
 • Formel etablering af cleantech- og energiklyngen.
 • Markedsføring af cleantech- og energiklyngen, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Drift af cleantech- og energiklyngen, herunder netværksmøder, konferencer, events mm.