Vision og mission

Vision

Vores vision tager udgangspunkt i det lokale ”DNA”, der hvor lokalområdet har potentialer og styrker, som er unikke og værdiskabende, og som kan udvikles til noget positivt for det lokale erhvervsmiljø. 

Vores vision er at skabe et attraktivt erhvervsmiljø med fokus på infrastruktur, bæredygtighed, industri og velfærdsteknologi.


Mission

Vores mission tager udgangspunkt i det vi er sat i verden for, nemlig at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

Vores mission er at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv i Slagelse Kommune.


Værdier

  • Handlekraft
  • Respekt
  • Tillid

 

Tilbage