Om os

Slagelse Erhvervscenter A/S er en selvstændig virksomhed med egen direktion og bestyrelse. Den blev stiftet i efteråret 2014, og siden har vi arbejdet for at skabe konstruktive relationer og samarbejde med erhvervslivets aktører, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Slagelse Kommune.

Vores mål er at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv og sikre udviklingen af et attraktivt erhvervsmiljø til gavn for virksomhederne.

Vi arbejder for alle virksomheder i Slagelse Kommune, og det gør vi på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Du kan læse vores strategi her.

For at kunne understøtte væksten i erhvervslivet bedst muligt og yde excellent erhvervscervice, benytter vi et servicelevel program, som er vejledende for den service, vi leverer til vores virksomheder. 


Væksttiltag

I Slagelse Erhvervscenter arbejder vi for erhvervslivet i Slagelse Kommune. Frem til 2020 vil vi, inden for hovedområderne Erhvervsservice og Erhvervsudvikling, samt inden for fokusområderne Internationalisering og Fyrtårnsprojekter, drive og udvikle følgende væksttiltag.

Erhvervsservice

 • Erhvervspolitisk interessevaretagelse
 • En indgang
 • KAM-service
 • SMV-service
 • Iværksætterservice

Erhvervsudvikling

 • Udvikling af finansieringskoncept
 • Udvikling af inkubations- og innovationsmiljø
 • Udvikling af fødevareklynge
 • ErhvervsAwards
 • Branding

Internationalisering

 • Eksportunderstøttelse i lokale virksomheder

Fyrtårnsprojekter

 • Udvikling af Stigsnæs erhvervspark
 • Udvikling af cleantech- og energiklynge
 • Udvikling af erhvervsudviklingshus
 • Udvikling af fyrtårnsprojekter

Vi vil arbejde for at skabe vækst i eksisterende virksomheder og medvirke til at der etableres nye.
På den baggrund skal vi skærpe mulighederne for at tiltrække borgere fra andre kommuner og sikre flere mellemstore og store virksomheder i Slagelse Kommune.

Vi vil som erhvervslivets repræsentant arbejde for at sikre de bedst mulige rammevilkår og de bedst mulige forudsætninger for vækst og udvikling.

Vi vil være med til at opbygge en kultur i kommunen, hvor det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og de offentlige virksomheder i fællesskab arbejder for at sikre den vækst og udvikling, der i sidste ende skaber flere private arbejdspladser i vores område.