Nyheder

IntelligentCARE by ANYgroup er på vej ind på det tyske marked

Der er 1,8 mio. demente tyskere, og dem har velfærdsteknologi-virksomheden IntelligentCARE by ANYgroup stort fokus på.

Korsør-virksomheden leverer allerede totalløsninger i Danmark, så borgere kan føle sig trygge og plejepersonalet kan få frigivet ressourcer. Borgeren kan tilkalde personalet på plejehjemmet enten via manuelt nødkald eller via automatisk nødkald i form af sensorer, men der kan ligeledes også installeres løsninger i borgerens eget hjem, så personalet i kommunen, kan modtage en alarm, hvis borgeren er faldet. Således kan hjælpen komme hurtigere frem og give øget tryghed for både borger, pårørende og personale. 

Sensorerne kan registrere, om demente beboere sover uroligt, står op om natten eller andet, der har betydning for deres trivsel. Den teknologi er direktør Henrik Klode, IntelligentCARE by ANYgroup, ved at eksportere til Tyskland sammen med sit team, der er situeret i Korsør på Vestsjælland.  

Har allerede ordrer til to tyske plejehjem
Ordrerne kommer gennem samarbejder og projekter som blandt andet Demantec, som er et dansk-tysk Interreg projekt, hvor en portefølje af samarbejdspartnere er gået sammen for at hjælpe demensramte med gode teknologiske løsninger, der giver tryghed.

Derudover har virksomheden hentet hjælp hos den lokale erhvervsfremmeaktør – Slagelse Erhvervscenter – der gennem EU-programmet Lean Landing har skabt kontakter til Lübeck Erhvervsforening samt universitet og sygehuset i Lübeck.

Det er indtil nu mundet ud i to ordrer på velfærdsteknologi til tyske plejehjem. Omkring årsskiftet leverer IntelligentCARE by ANYgroup en totalløsning til et plejehjem i Lübeck. Tidligere har de også leveret til et plejehjem i Flensborg. 


Direktør for IntelligentCARE by ANYgroup, Henrik Klode, er på vej ind på det tyske marked med sine produkter. Han har blandt andet fået hjælp til eksportdrømmene gennem EU-projektet Lean Landing, som Slagelse Erhvervscenter visiterer til (Foto: IntelligentCARE by ANYgroup).

Direktør Henrik Klode er glad for de gode kontakter til det tyske marked, som han blandt andet har fået gennem det EU-finansierede program Lean Landing.
- Vi er meget glade for at være med i programmet, og gennem kontakter til blandt andet Lübeck Erhvervsforening sikrer vi, at vi får adgang til den nyeste lovgivning på det tyske marked. Vores produkter er noget, der er mange holdninger til – overvågning af syge mennesker – kræver en etik og forståelse for den kompleksitet, der er forbundet hermed. 

Anpartsselskabet IntelligentCARE by ANYgroup blev stiftet i 2014 og er ejet og ledet af Henrik Klode. Hans partner Thomas Ginnerup Kristensen og deres otte medarbejdere har skabt en bruttofortjeneste på lidt over en million danske kroner i 2016.

Tilbage